slide

เกี่ยวกับ SKFM

Siam Knight Fund Management Securities Co., Ltd (SKFM) เป็นบริษัทในเครือ Knight Asia Group ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลังและได้รับการควบคุมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

SKFM มุ่งหวังที่จะส่งการลงทุนที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า เราใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายทั้งการลงทุนแบบย้อนตลาด (contrarian trading) การลงทุนแบบเน้นคุณค่า(value investing) การลงทุนเชิงกลยุทธ์(strategic investing) และเทคนิคการลดความเสี่ยง

ในการลงทุนที่ผ่านมาของผู้ถือหุ้นประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมด้วยการใช้กลยุทธ์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ผลงานในอดีตมิได้การันตีผลสำเร็จในอนาคต และการลงทุนในกองทุนและหุ้นนั้นมีความเสี่ยงในการตกลงพอๆกับการเพิ่มขึ้น ก่อนการลงทุนกับกองทุนใดๆของ SKFM ท่านต้องอ่านและทำความเข้าใจเอกสารเสนอขาย หนังสือชี้ชวน โบรชัวร์ และข้อตกลง เวบไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ได้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำเจาะจงกับบุคคลใดๆ รวมทั้งข้อจำกัดการลงทุน การเงิน การบัญชี และภาษี โปรดปรึกษาผู้ให้คำแนะนำมืออาชีพของท่านเกี่ยวกับสถานการณ์การลงทุนของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยหรือสนใจเพิ่มเติ่มติดต่อเราได้

performance

* Luxembourg Fund Advised by SKFM

**Change to FTSE ASEAN Stars Index since October 2015 due to discontinue of FTSE ASEAN Index

ข้อสงวนสิทธิ: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จด้านกลยุทธ์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนอย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุน และหุ้น มีความเสี่ยงของการปรับตัวขึ้นลงของราคา ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน เว็บไซต์นื้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำตามความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในด้านการลงทุน การเงิน กฎหมาย บัญชี หรือ ทางภาษี นักลงทุนจึงควรขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาเฉพาะทางของท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทจัดการ