ข้อมูลบริษัท

slide

ข้อมูลบริษัท

 

ก่อตั้งเมื่อวันที่                         :    29 มีนาคม 2545

ทุนจดทะเบียน                        :     100 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ                          :    กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล

ข้อสงวนสิทธิ: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จด้านกลยุทธ์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนอย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุน และหุ้น มีความเสี่ยงของการปรับตัวขึ้นลงของราคา ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน เว็บไซต์นื้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำตามความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในด้านการลงทุน การเงิน กฎหมาย บัญชี หรือ ทางภาษี นักลงทุนจึงควรขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาเฉพาะทางของท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทจัดการ