กรรมการบริษัท

slide

กรรมการบริษัท

Jeremy King                                                                                               jk@skfm.com

ประธานบริหารของ SKFM, ประธานบริหารของบริษัท Knight Asia และ รองประธานกรรมการของ Focus Construction & Development Pcl. อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท Kerry Financial Services, อดีตผู้อำนวยการบริษัท Thai Rung Reung Finance and Securities Co., Ltd. และอดีตผู้อำนวยการบริษัท Raimon Land Pcl.

Patrick Davenport                                                                           patrick@skfm.com

ประธานของ SKFM และอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท Davenport and King Co., Ltd., ดูแลจัดการการลงทุนตราสารทุนส่วนบุคคล (private equity investments) ในประเทศไทย ฮ่องกง จีน และอินเดีย

Richard Neville                                                                                    rik@skfm.com

ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในตลาดเกิดใหม่ของเอเชีย ดูแลด้านบทวิเคราะห์ (Research) และการเงินของบริษัท (corporate finance) ให้แก่บริษัท Kerry Securities ในฮ่องกง และดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการในหลายบริษัททั้งเอกชนและมหาชน รวมถึงบริษัท Minor International Pcl.

Jonathan Watkin     

ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง และ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัททั้งในตลาดเงินและตลาดทุน

Timothy Berger

ประสบการณ์กว่า 28 ปีในการบริหารจัดการกองทุนในประเทศจีน เป็นผู้ก่อตั้ง ผู้ร่วมธุรกิจ และกรรมการผู้จัดการ หลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักทรัพย์เอกชน  เป็นผู้ถือใบอนุญาติประเภท 4 (securities advisory) และประเภท 9 (asset management) ในฮ่องกง เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ แมนดาริน และแคนโทนิส  และสามารถเข้าใจภาษาเชคและภาษาไทย

ข้อสงวนสิทธิ: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จด้านกลยุทธ์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนอย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุน และหุ้น มีความเสี่ยงของการปรับตัวขึ้นลงของราคา ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน เว็บไซต์นื้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำตามความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในด้านการลงทุน การเงิน กฎหมาย บัญชี หรือ ทางภาษี นักลงทุนจึงควรขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาเฉพาะทางของท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทจัดการ